Ⴋსოფლიოს ქვეყნები

Электронная книга
Добавлено 04.05.2020
Жанр: Другие справочники
Год издания: 2018
Скачать: pdf, a6.pdf, epub, fb2, fb3, rtf.zip, txt, txt.zip
Аннотация

Ⴜიგნში წარმოდგენილია მსოფ­ლი­ოს სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბის სიმბოლიკა და საც­ნო­ბა­რო მო­ნა­ცე­მე­ბი: ფარ­თობი, დე­დაქალაქი, მო­სახ­ლე­ობის რაოდენობა, ოფი­ცი­ა­ლური ენა, ვალუტა, სა­ათის სარტყელი, ურ­ბა­ნი­ზა­ციის მაჩ­ვე­ნე­ბელი. Ⴑულ აღ­წე­რილია მსოფლიოს 191 სა­ხელმწიფო.

Полная версия

Читать онлайн


Отзывы о книге Ⴋსოფლიოს ქვეყნები
Нет отзывов
Добавить отзыв

Чтобы добавить отзыв Вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться