Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია. Ⴊექსიკონი

Электронная книга
Добавлено 04.05.2020
Жанр: Прочая образовательная литература
Год издания: 2017
Скачать: pdf, a6.pdf, epub, fb2, fb3, rtf.zip, txt, txt.zip
Аннотация

Ⴜინამდებარე ლექსიკონი «Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია» მოიცავს 2730 ტერ­მინს, რომლებიც ასახავენ ომისშემდგომი Ⴂერმანიის ცხოვრებას. Ⴂერ­მა­ნული ტერმინები განმარტებულია ქართულ ენაზე. Ⴑტატიების თემატიკა მრა­ვალფეროვანია: გეოგრაფია, ისტორია, ხელოვნება, კულტურა, პოლიტიკური ცხოვ­რება, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულები, გერმანული სამზარეულოს კერ­ძები და ა. შ.
Ⴜიგნი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემ­დეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები.

Полная версия

Читать онлайн


Отзывы о книге Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია. Ⴊექსიკონი
Нет отзывов
Добавить отзыв

Чтобы добавить отзыв Вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться