Ⴕართული ანბანი. Ⴀლბომი

Электронная книга
Добавлено 04.05.2020
Жанр: Языкознание
Год издания: 2018
Скачать: pdf, a6.pdf, epub, fb2, fb3, rtf.zip, txt, txt.zip
Аннотация

Ⴀლბომში ნაჩვენებია ქართული ანბანის სამივე სახის ასოები მათი რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობებით, ასოების განლაგების მაგალითები სტრიქონის ხაზზე, ასომთავრულის, მცირე მთავრულის, ნუსხურის და მხედრულის ტექსტებში ერთდროული ხმარების მაგალითები. Ⴋოყვანილია 38 მხატვრული სურათი.

Полная версия

Читать онлайн


Отзывы о книге Ⴕართული ანბანი. Ⴀლბომი
Нет отзывов
Добавить отзыв

Чтобы добавить отзыв Вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться