Ⴋსოფლიოს დამწერლობები

Электронная книга
Добавлено 04.05.2020
Жанр: Языкознание
Год издания: 2018
Скачать: pdf, a6.pdf, epub, fb2, fb3, rtf.zip, txt, txt.zip
Аннотация

Ⴜიგნის ძირითადი დანიშნულებაა — უცნობი ენების ამოცნობა მათი დამწერლობების გარე ნიშნების მიხედვით. Ⴚნობარი მოიცავს მსოფლიოს ორასზე მეტ დამწერლობამქონე ენას. Ⴃიდი რაოდენობით მოცემულია ტაბულები და მაჩვენებლები, რომლებიც უადვილებენ მკითხველს ცნობარის ხმარებას.

Полная версия

Читать онлайн


Отзывы о книге Ⴋსოფლიოს დამწერლობები
Нет отзывов
Добавить отзыв

Чтобы добавить отзыв Вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться