Борис Поломошнов
Еріх Фромм: «Мистецтво любові…»

Ерiх Фромм: «Мистецтво любовi…»
Борис Поломошнов

Нотатка, що пропонуеться Вашiй увазi – по сутi – це запрошення. До ознайомлення. З дуже цiкавою роботою Ерiха Фромма: «Мистецтво любовi, чи дослiдження природи кохання». Коли ви будете читати цю книгу, Ви у чомусь будете погоджуватися з ii автором, у чомусь – нi. Проте, в будь-якому випадку Ви не пошкодуете за часом, згаяним на ii прочитання. І – в розумiннi отриманого вiд ii прочитання задоволення, i – в планi отриманоi вiд неi користi. Для Вашого життя. «Мистецтво любовi…» можна коментувати, можна обговорювати, можна – й те, й iнше. Ми ж вiд себе дозволили собi лише зробити зовсiм крихiтну ремарку з приводу рацiональностi/iррацiональностi феномена Любовi.

Борис Поломошнов

Ерiх Фромм: «Мистецтво любовi…»

Отже, текст. Зрозумiло, не весь, а, фактично – початок. Як прелюдiя. До «Мистецтва любовi чи дослiдження природи кохання».

«Чи е любов мистецтвом? Якщо так, то вона потребуе знань i зусиль. Чи, може, любов – це приемне почуття, вiдчувати яке – заслуга випадку, щось таке, що випадае людинi, коли пощастить. Ця маленька книга грунтуеться на першiй передумовi, хоча бiльшiсть людей сьогоднi, поза сумнiвом, сподiваються на другу.

Не те, щоб люди вважали любов справою неважливою. Вони прагнуть до неi, вони дивляться незлiченну кiлькiсть фiльмiв про щасливi й нещаснi iсторii кохання, вони слухають сотнi дурненьких пiсеньок про кохання, та навряд чи хтось справдi вважае, що iснуе бодай якась необхiднiсть навчатися коханню. Ця особлива обставина грунтуеться на кiлькох передумовах, котрi нарiзно i разом мають тенденцiю сприяти ii збереженню.

Для бiльшостi людей проблема кохання полягае у тому, щоби бути коханим, а не у тому, щоб кохати, вмiти кохати. Отже, суть проблеми для них у тому, щоб iх кохали, щоб вони збуджували почуття кохання стосовно себе. Заради досягнення цiеi мети, вони йдуть кiлькома шляхами. Перший, котрим зазвичай користуються чоловiки, полягае у тому, щоб стати успiшним, стати сильним i багатим такою мiрою, якою це дозволяе соцiальна ситуацiя. Інший шлях, яким користуються зазвичай жiнки, полягае у тому, щоб зробити себе привабливою, ретельно доглядаючи за своiм тiлом, вбранням i т. д. Іншi шляхи досягнення власноi привабливостi, якими користуються i чоловiки, i жiнки, полягають у тому, щоб набути гарних манер, вмiння вести цiкаву бесiду, готовностi допомогти, скромностi, невибагливостi. Багато шляхiв до здобуття властивостi пробуджувати кохання до себе е тими самими шляхами, котрi використовуються для досягнення успiху, для здобування корисних друзiв i впливових зв’язкiв. Очевидно, що для бiльшостi людей нашоi культури вмiння пробуджувати кохання це, по сутi, поеднання симпатичностi й статевоi привабливостi.


Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу