Yol dəftərimdən: Quzey Qafqaz, Ukrayna, Maldova və Güney Koreya

Электронная книга
Добавлено 27.09.2022
Автор: Əli Şamil
Жанр: Биографии и мемуары
Год издания: 2022
Аннотация

Kitaba müəllifin Quzey Qafqaza, Kırıma, Qaqauz Yerinə və Güney Koreyaya gedərkən şahidi olduğu hadisələrdən, eləcə də elmi toplantılarda tanış olduğu araşdırıcılardan, bölgənin yaxın və uzaq keçmişindən, bu günkü ictimai-siyasi vəziyyətindən, eyni soylu xalqların birliyinə əngəl olan səbəblərdən bəhs edən yazılar daxil edilmişdir.

Полная версия

Читать онлайн


Отзывы о книге Yol dəftərimdən: Quzey Qafqaz, Ukrayna, Maldova və Güney Koreya
Нет отзывов
Добавить отзыв

Чтобы добавить отзыв Вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться

Новости
Библиотека
Обратная связь
Поиск