banner banner banner

Бәшәр Рәшит

Книги автора: Бәшәр Рәшит

Бәшәр Рәшит
0
Ят станциядӘ тӨшереп калдырылган Үсмер кыз ҺӘм аннан аз гына зуррак малай. ЯшӘгӘн Өен-шӘһӘрен ташлап, кеше кҮзеннӘән читтӘ яшӘргӘ карар кылган качкын абый. Бу ӨчӘҮ калын урман эчендӘ очрашалар. Аларны нӘрсӘ кӨтӘ? Әлеге аудиокитапта сҮз шул хакта.
Ят станциядӘ тӨшереп калдырылган Үсмер кыз ҺӘм аннан аз гына зуррак малай. ЯшӘгӘн Өен-шӘһӘрен ташлап, кеше кҮзеннӘән читтӘ яшӘргӘ карар кылган качкын абый. Бу ӨчӘҮ калын урман эчендӘ очрашалар. Аларны нӘрсӘ кӨтӘ? Әлеге аудиокитапта сҮз шул хакта.
Бәшәр Рәшит
0
Гидроэлектростанция тӨзелҮгӘ бӘйле рӘвештӘ, ҮзӘннӘрнеҢ, урманнарныҢ су астында калуы, урман хайваннарыныҢ кҮченеп китҮе, бал кортларыныҢ урыныннан кҮчерелҮе – боларныҢ барысыныҢ да Үсмер кҮҢелендӘ кузгаткан кичерелешлӘре хакындагы ӘсӘр.
Гидроэлектростанция тӨзелҮгӘ бӘйле рӘвештӘ, ҮзӘннӘрнеҢ, урманнарныҢ су астында калуы, урман хайваннарыныҢ кҮченеп китҮе, бал кортларыныҢ урыныннан кҮчерелҮе – боларныҢ барысыныҢ да Үсмер кҮҢелендӘ кузгаткан кичерелешлӘре хакындагы ӘсӘр.
Бәшәр Рәшит
0
Татар дӘҮлӘтлӘре тарихы, ул дӘҮлӘтлӘрнеҢ хӘлиткеч фаҖигале чорлары белӘн танышып йӨрҮче ИскӘндӘргӘ ияреп, без дӘ Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы белӘн таныша алабыз.
Татар дӘҮлӘтлӘре тарихы, ул дӘҮлӘтлӘрнеҢ хӘлиткеч фаҖигале чорлары белӘн танышып йӨрҮче ИскӘндӘргӘ ияреп, без дӘ Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы белӘн таныша алабыз.
1