Михайло Мондровський
PRO БОУЛІНГ. Практичний посібник з боулінгу

PRO БОУЛІНГ. Практичний посiбник з боулiнгу
Володимир Сидорчук

Михайло Мондровський

Гра в боулiнг захоплюе з першого кидка кулi, i до кiнця гри азарт лише наростае, при цьому не обов’язково бути професiоналом. А от щоб вразити своiх друзiв, треба знати деякi тонкощi, про якi охоче розповiдае книга.Перерахованi в нiй iнструкцii дадуть змогу навчитися правильному застосуванню iгрових прийомiв, уникнути помилок, усунути недолiки та пiдняти рiвень гри.«Практичний посiбник з боулiнгу. Pro боулiнг» – кращий спосiб опанувати найголовнiше за короткий промiжок часу.

PRO БОУЛІНГ

Практичний посiбник з боулiнгу

Михайло Мондровський

Володимир Сидорчук

Авторське право зареестровано на пiдставi рiшення Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства Украiни, про що видано свiдоцтво про реестрацiю авторського права на твiр вiд 17.10.2019 №93120.

© Михайло Мондровський, 2020

© Володимир Сидорчук, 2020

ISBN 978-5-4498-0558-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СЛОВНИК БОУЛЕРА

У цьому посiбнику нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

ABC – American Bowling Congress (Американська Асоцiацiя Гравцiв в Боулiнг) – Громадська органiзацiя, спiльно з WIBC законодавець правил у свiтi боулiнгу.

AMF (American Machinery & Foundry) – американська машинобудiвна компанiя, яка створила сучасний боулiнг. У 1946 роцi була представлена перша автоматична машина з установки кеглiв на дорiжку – пiнспоттер, найбiльший виробник i розробник обладнання, аксесуарiв i комплектуючих для гри в боулiнг. Компанiя AMF Bowling Center Operation (BCO) – найбiльший у свiтi оператор власноi мережi боулiнг-центрiв.

Anvilane (Анвiла) – зареестрована торгова марка, синтетичне покриття для дорiжок компанii Brunswick, що являе собою композитний матерiал на основi фенол-формальдигiдной смоли та оксиду алюмiнiю. Найбiльш мiцне покриття з усiх присутнiх на ринку, мае довiчну гарантiю вiд розшарування.

Approach (Зона розбiгу) – простiр мiж зоною вiдпочинку гравцiв i власне дорiжкою (лiнiею фолу), по якiй рухаеться (розбiгаеться) боулер перед кидком. Довжина розбiгу приблизно 4,5 м.

Arrows (Стрiлки) – мiтки на дорiжцi, призначенi для прицiлювання при кидку кулi для результативноi гри в боулiнг.

Baby split (Бебi-сплiт) – комбiнацiя з двох кеглiв (3—10, 2—7, 4—5), що залишилися пiсля першого кидка.

Backend (бекенд) – останнi 7,5 метрiв дорiжки перед пiндеком (див. Пiндек), повинен бути абсолютно «сухим», тобто без масла.

Bagger (Баггер) – серiя з 5-ти страйкiв пiдряд.

Baker Format (Раунд в форматi Бейкера) – формат раунду, в якому бiльше одного гравця грае в одному геймi. Наприклад, якщо команда складаеться з п'яти учасникiв, то перший гравець грае перший фрейм, другий – другий, i т. д. Цей формат використовуеться для команд з двох, трьох, чотирьох, або п'яти осiб. У цьому форматi кожна команда грае весь гейм на однiй дорiжцi.

Ball Return (Возвратнiк) – пристрiй системи повернення кулi з викочуванням куль в зонi вiдпочинку гравцiв.

Ball Track (Бол трек) – слiди вiд масла на кулi, якi залишаються пiсля зiткнення кулi з дорiжкою, чи частина кулi, що контактуе з дорiжкою пiд час руху кулi по дорiжцi.

Ball trigger (Бол тригер) – датчик (фотоелемент) в пiнспоттера, рееструвальний прохiд кулi до пiндеку.

Big five (Велика п'ятiрка) – Сплiт з трьома кеглями на однiй сторонi i двома – на iнший.

Big four (Велика четвiрка) – сплiт з кеглiв 4-6-7-10.

Board (Дошка) – складова частина дерев'яноi дорiжки; вiдстань приблизно в дюйм, що використовуеться при коригуваннi кидка (розбiгу); в дорiжцi 40 дощок.

Bowler (Боулер) – гравець в боулiнг. Розрiзняють Regular Bowler (постiйно грае) i Open Bowler (грае нерегулярно, час вiд часу), Pro-Bowler (професiйно грае на рейтингових змаганнях).

Bowling Ball (Куля для боулiнгу) – снаряд круглоi форми з отворами для пальцiв, яким збивають кеглi при грi в боулiнг. Довжина кола дiаметрального перерiзу кулi – 68,58 см, вага кулi не повинен перевищувати 7,258 кг (16 фунтiв).

Breakpoint (Брейкпоiнт) – дiлянку дорiжки, де куля змiнюе свою траекторiю i робить максимальний поворот в пiрамiду кегель. Зазвичай це останнi 20—25 футiв дорiжки

Brooklyn (Бруклiн), також Crossover – простiр мiж 1 i 3 кеглями для правшi i мiж 1 i 2 – для лiвшi.

Brunswick – велика американська компанiя – мiжнародний концерн, виробник обладнання для спорту i вiдпочинку, родоначальник виробництва обладнання для боулiнгу

Bucket (Баккет) – Сплiт 2-4-5-8 для правшi i 3-5-6-9 – для лiвшi.

Buzzard (Баззард) – Три сплiта поспiль

Capping (Кеппiнг) – пластикова кришка мiж дорiжками, що закривае встановленi всерединi дерев'яноi пiдоснови напрямнi повернення кулi вiд пiнспоттера до возвратнiка зони гравцiв.

Carpet (Килим) – коротка i широка транспортерна стрiчка в заднiй частинi пiнспоттера, що подае кеглi, що прибираеться з пiндека граблями на елеватор.

Carrydown (Винос) – характеристика особливих умов, що виникають на дорiжцi в мiру гри. Вiд гри до гри масло (кондицiонер) починае поступово виноситись з початковоi частини дорiжки (heads) на перш суху частину дорiжки (backends). Це призводить до зменшення кута повороту кулi.

Center of Gravity, CG (Центр гравiтацii) – Найважча частина кулi, центр тяжкостi кулi. Точка, в якiй куля збалансована статично у всiх напрямках. Ця точка маркуеться виробниками куль на поверхнi кулi.

– Storm маркуе значком «Eye of the Storm»;

– Brunswick маркуе значком «крапка»;

– Ebonite маркуе значком «концентричнi кола»;

– Track маркуе значком «куля на дорiжцi»;

– Columbia300 маркуе значком «захоплення».

Conditioner (Кондицiонер), або Lane Oil – масло певноi в'язкостi, що наноситься на дорiжку для ii захисту вiд перегрiву i пошкоджень вiд падiнь кулi на дорiжку. Дае можливiсть кулi поступально рухатися по дорiжцi, провертаючись навколо своеi осi. Також кондицiонер сприяе збереженню енергii кулi до точки брекпоiнта i як наслiдок збiльшуе рахунок.

Core (Ядро кулi) – це велика кругла внутрiшня частина кулi. Ця частина кулi складаеться з наповнювача i може мiстити в собi iншi матерiали високоi щiльностi для полiпшення динамiчних характеристик.

Cup (Чашка) – деталь столу пiнспоттера, тримач, в який падае кегля з бункера перед постановкою на пiндек.

Curtain Wall (Пiдвiсна стiна) – стiна, яка вiддiляе машинне вiддiлення вiд iгрового залу; знизу не доходить до пiдлоги на висоту 1,91 м.

Cranker (Кранкер) – гравець, що надае кулi високi обороти при кидку.