СтаВл Зосимов Премудрословски
AMIN’NY ANDRO. Ny mahamenatra

AMIN’NY ANDRO. Ny mahamenatra
StaVl Zosimov Premudroslovsky

Ity fanangonana ity dia mitantara ny fiainan’ny tontolon’i Rosia matanjaka sy tsy feno ary manam-pahaizana indrindra.Saingy ny olona tsy manan-kialofana Rosiana dia tsy kivy ary mahita fifaliana amin’ny zavatra rehetra.Tsy misy politika, tsy misy afa-tsy fiainana tsotra amin’ireto olona iharan-doza ireto. Izy ireo dia ny fanahin’i Rosia, tontolo mitovy ary tsy anjarany no misokatra amin’ny rehetra.Vakio sy ankafizo fa aza tratra. Ity novela ity dia tian’i Donald Trump…#Zo rehetra voatokana.

AMIN’NY ANDRO

Ny mahamenatra

StaVl Zosimov Premudroslovsky

© StaVl Zosimov Premudroslovsky, 2019

ISBN 978-5-0050-9583-1

Created with Ridero smart publishing system

RAHA MISY ZAVA-MISY

fanamarihana 1

andriamanitra nokapohina

Taorian’ny nanoratako tamin’ny reniko hoe: “Avia avelao, ry neny a!”, Nandeha tamin’ny lalana nivezivezako ny trano fialan-tsasatra aho ary nieritreritra hoe:

– Inona no mampiavaka ny Rosiana sy ny Amerikanina ary ny Eropeana?

– Ary raha miaina fa mieritreritra lojika, tsy diso isika. – Namaly ny tenako aho ary nandeha. Te hisotro aho – mampatahotra ary manaikitra. Handeha aho, ka handeha amin’ny alàka mankany amin’ny zaridaina misy fefy vy vita amin’ny orinasa indostrialy. Hitako fa efa maizina ny andro. Reko fa amin’ny lafiny iray amin’ny fefy dia misy olona mangina, saingy nanindrona, tsy nahoraka. Toy izany koa aho namaly. Hitako fa misy kitapo ovy iray mandeha avy amin’ny zavatra hafa any amin’ny ilan’ny fefy, nofenoina zavatra koa amiko. Niparitaka aho, ary ny kitapo dia nikasika ny fialan’ny alika tsy fantatra iray, tavela tsy ela teo anoloako. Niakatra tany aminy aho, nandinika azy hafahafa, ary, tsy niahiahy na nieritreritra zavatra hafa, namaha azy, ary tao …, tao?! Teo izy dia feno fonosana, ary nasiany sosotra mifoka. Raha tsy nieritreritra momba na inona na inona aho dia nalaiko ilay izy, nalaiko ilay paoma nataon’i Adama ary natsipiko teo an-tsoroko izany, dia nidina haingana aho tamin’ny hafainganam-pandehan’ny Ferrari nankany amin’ilay tranom-bahoako, ary nandevona ilay saosy tsy hay hadino izany.

Naniry hianatra sy hiaino avy hatrany aho.

Fa inona no nitranga?! Kuzma. Lee: izy dia mpitsikilo, mpanondraka kitapo izy, teratany Syktyvkar ihany koa izy ary tonga tamin’ny namany ary mpiray tsikombakomba aminy: teratany Aldyrbaguy gorge, ilay toeram-pambolena “Omeo aho hohanina”, izay anjara asan’ny fahababoana ary tsy miteny Rosiana.

– Aiza ny kitapo? Nanontany i Kuzya

– Ary natsipinao izy? – Namaly ilay fanontaniana ny mpiara-miasa hebreo.

– Ary ianao nanao koka?

– Ary ianao..??

Avy eo tonga ny ady moana. Fa am-pahatsorana, ny sausage dia mangidy sy masaka…

P.S.: Namidinay ny fianakaviana ilay gorodon’ilay kitapo ary feno rano feno hadalana sy hadalana… Natolotra tamin’ny tsipoapoaka ny fivoriana…

fanamarihana 2
Fampisehoana kisoa

Ny andro hafa, noho ny tsy nitolomany ny fivoriana, dia nentin’izy ireo ho ao amin’ny laharan’ny tafika sovietika aho, izany hoe tao amin’ny tafika. Tao anatin’ny iray volana, dia nanadino izay rehetra nianarako tao amin’ny ivon-toeram-pitsaboana, akanin-jaza, amin’ny ambaratonga ambony ary tao amin’ny sekoly voambolana roa ambanin’ny isa: valo amby sivin-jato amby sivin-jato amby telo amby sivin-jato amby telo amby sivin-jato amby telo amby roapolo sy roanjato amby sivin-jato, izay eo amin’ny ankavanan’ny làlana manomboka amin’ny volombava mankany amin’ny toerana marika, izay misy eo atsimo. metro.

Mitsangana izahay, hany ka saika hiasa eo amin’ny lohan’ny antokon’ny miaramila izahay ary mifoka sigara eny am-baravarana. Avy eo dia nisy ny krizy any amin’ny firenentsika tsy milamina. Mafy ny fotoana, sigara telo fonosana isam-bolana. Ary ny anjarantsika dia eo akaikin’ny fiompiana kolontsaina “Bull udder” ary marina izany. Dia mitsangana ary mifoka izahay, ary mijanona avy ao aorinan’ny hazo ny Baba Yaga. Marina, Jadwiga no anarany. Eny. -, mieritreritra izahay, – akoho kely ary, na eo aza izany dia manonofy momba ireo kirihitra miaraka amin’ny mavitrika izahay. Ary niantsoantso izy, nanelingelina ny fisainantsika. Marenina izy ary jamba.

– Oh, miaramila, mamaly, awww?!

– B, adala, inona no henonao, antitra? Roanjato sy valonjato santimetatra no lavitra anao?! Ao ambadiky ny fefy!!

– As?

– Bes! – dia namaly indray ny tompon’andraikitra. – Inona no ilainao, lazao, na mandeha leoty karoty?

– Izaho, hoy ny zoky taloha. – mila manangona entana amidy ianao, – ary mitsiky, – kisoa kely, Borusenka. Napetrako teo ambony latabatra ny moonshine, omeo ahy mihitsy izany.

– Misy anao izao? Nanontany aho, lehilahy iray izay nahita kisoa afa-tsy tany amin’ny zoo, fa noho ny antony iray dia nantsoina hoe hippos izy ireo.

– As?

– Dras!! Inona no nitondra anao?? Namerina tamin’ny feo iray aho.

– Homeko anao ny kisoa sasany … – raha tsy henoina na tsy mahazo ny fanontaniako dia hoy ilay taloha.

– Nandeha teny an-dalana izy, nanidina agaric ate.. – Nanoro hevitra aho, teo anoloan’ny mpiara-miasa amiko.

– Ary aiza no misy anao? – nanontany namana

– Ary tonga amin’ny vohitra ianao ary manontany an’i Yadu, moana ny lalantsika.

– Ahoana? Arsenika, sa inona? Nikiakiaka tao an-tsofina aho, toy ny mikrô.

– Tsia, malalako! Hehe.. Anontanio an’i Yad Vigu!!

– Ary rehefa ho avy? – nanontany ny mpiara-dia taminy.

– Ary amin’ny faran’ny herinandro, amin’ny mitataovovonana! Tsy vokaiko fotsiny izy. – Namaly ny renibeny ary nandeha nanangona kirihitra maintso tsara tarehy.

Rehefa vita ny fanontaniako dia nanontany mpiara-miasa iray aho.

– Ry namako, namono ny kisoa va ianao?

– Mazava ho azy. Nipetraka tany amin’ny tanànan’ny toeram-pambolena.

Tonga ny alahady. Nandositra teo amin’ny AWOL izahay tamin’ny farany. Tonga tao an-tanàna izahay nefa tsy nisy olana ary tsy sarotra ho anay ny nahita ny trano fonenany, indrindra satria dimy trano monja no misy ao an-tanàna, ary trano fandraisam-bahiny no misy mpiasan’ny mpiasa. Avia midika azy. Ary izy sy ny mofo, sy ny sira, ary na dia ny Goea aza hita. Nihinana sakafo voajanahary izahay ary nisotro bebe kokoa.

– Tsara, vehivavy antitra? – nanomboka ny namana. – aiza ny kisoa?

– Eny, kisoa izy ary malalany ao amin’ny trano firaketana. Namaly izy ary niditra tao anaty efitrano. Maka fehy antsasaky ny zato metatra izy. Mivelatra izany ary mamoaka sabatra tamin’ny taonjato fahadimy A.K, toa tamin’ny vanim-potoana. Rusty, harafesina ary zatra mifatotra amin’ny kasety elektrika.

– Inty, ry zanako, ity no farany nataoko Joseph, niverina tany amin’ny World War I Grant. Rehefa tao amin’ny orinasa mpanao hena dia nitaona sy nanapaka ny rehetra izy: na omby sy akoho aza.

Tsy nahatsiaro tena aho raha nijery an’i Stakhanovsky, nijery mangarahara. Nisy namana iray naka ny antsy teny an-tanan’ny tompovavy…